Zoover

Zoover is actief in 25 landen en is de best bezochte website binnen de reisbranche in Nederland. Internationaal groeien ze ook steeds verder. Zoover wordt door consumenten veelvuldig gebruikt om zich te oriënteren op een reis. Maar dat de site alleen daarvoor gebruikt wordt is allang niet meer. Tegenwoordig wordt er tijdens de vakantie gezocht naar leuke dagactiviteiten en wordt de weersverwachting voor en tijdens de reis bekeken. Na afloop worden beoordelingen geplaatst en wordt het reisprofiel geüpdate met vakantiefoto’s en video’s.

Kortom Zoover is een begrip in de reiswereld en juist daarom kunnen reislustigen op deze site/apps de reizen van verschillende Touroperators met elkaar vergelijken en zelfs direct boeken. Alles om het de consument zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Meer dan 70% van de Nederlandse vakantiegangers bezoekt Zoover voor en/of na de vakantie. Om beoordelingen van andere reizigers te lezen, om inspiratie op te doen, of om een beoordeling met foto’s en video’s achter te laten.

Responsive site
iPhone app
Android
iPad
Responsive site

Bereik (p.m.)

Uniek: 350.000

Impressies: 1.600.000

 

 

Mogelijkheden

Standaard Banner (320×50 en 300×50)

Half-page (320×240 en 300×250)

iPhone app

Bereik (p.m.)

Uniek: 26.700

Impressies: 37.000

app_store

Mogelijkheden

Standaard Banner (320×50 en 300×50)

Android
Bereik (p.m.)

Uniek: 26.700

Impressies: 37.000

app_play

Mogelijkheden

Standaard Banner (320×50 en 300×50)

iPad

Bereik

Uniek: 26.700

Impressies: 37.000

app_store

Mogelijkheden

Standaard Banner

Double Sized Banner

Pre-/Interstitial

Half Page Ad

Overlay

Video